Tokom pretraživanja ovog sajta prihvatate korišćenje Cookies da bismo vam ponudili oglase skrojene po vašoj meri, kako bi se sakupili podaci o internet saobraćaju i informacije o deljenju istog na društvenim mrežama.
Kako bi saznali više o Cookies, kliknite ovde.

×

Pravna pitanja

L'Oréal Paris Vam želi dobrodošlicu na svoj sajt (u daljem tekstu: "Sajt"), kome se može pristupiti putem sledeće URL adrese: http://www.lorealparis.rs.

Po pristupu na sajt, korisnik interneta (u daljem tekstu korisik:"Korisnik") obavezuje se da poštuje i da se ponasa kao i da je saglasan sa svim uputstvima za upotrebu koja su dole navedena : 

Cookies

1) Šta su Cookies?

Cookies su mali tekstualni fajlovi koji se nalaze na vašem uređaju (kompjuter, tablet ili mobilni telefon) kada ste na internetu, uključujući i sve L’Oreal veb sajtove.

Pomenute Cookies koristimo na našim sajtovima prvenstveno kako bi vam učinili pretragu prijatnijom i kako bismo unapredili njenu funkcionalnost, na primer, da bi vas prepoznali kada sledeći put pristupite našem sajtu i da bismo vam ponudili sadržaj skrojen po vašoj meri i interesovanjima.
Ove fajlove takođe koristimo i da bismo merili statistiku protoka saobraćaja na našem sajtu i da bismo videli kako ste otkrili naš sajt.

2) Koje cookies koristimo?

U zavisnosti od vašeg uređaja, podešavamo Cookies tako da:

 • vas indentifikuju i saznaju više o vama radi personalizovane pretrage
 • omoguće sigurnu pretragu i spreče internet prevare
 • nude vam sadržaj koji je u skladu sa vašim interesovanjima
 • daju vam komercijalne predloge uzimajući u obzir vaše prethodne kupovine

3) Kako da podesim Cookies na mom internet pretraživaču?

Podešavanja sa Internet pretraživača su obično programirana tako da prihvataju Cookies, ali lako možete da ih podesite na vašem uređaju. Ipak, možete i u potpunosti da isključite Cookies, međutim tada nećete uživati u svim prednostima koje naši sajtovi nude.

Za više informacija o Cookies, molimo vas posetite sledeće linkove:
http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/ (na francuskom) ili http://www.aboutcookies.org/ (na engleskom);
Za Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9;
Za Safari™: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US;
Za Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en;
Za Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences;
Za Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html.

4) Da li odobravamo Cookies trećih sajtova?

Cookies sa ostalih sajtova se mogu naći na vašem uređaju i njihov cilj je da personalizuju i/ili poboljšaju sadržaj (uključujući i reklame) koji će vam biti ponuđen tokom pretrage.
U zavisnosti od vaše podrške, nekoliko Cookies sa trećih sajtova može biti zadržano, a među njima su:

 • sadržaji socijalnih mreža, može se desiti da objavimo podršku u vidu sadržaja na društvenoj mreži. Tako, na osnovu sadržaja podrške, Cookie sa naše društvene mreže može biti sačuvan na vašem uređaju. Predlažemo da pročitate pravilnik o Cookie Policy na socijalnim mrežama za više informacija.
 • Flash: Flash Cookies su fajlovi koje čuva softver Flash. Ova alatka je često produžetak internet pretraživača u cilju da predstavi dinamične objekte, poput animiranih grafičkih scena ili video sekvenci. Stoga, Flash Cookies mogu biti instalirani zbog korišćenja ove aplikacije. Pozivamo vas da pročitate Cookie Policy na sajtu www.adobe.com

5) Da li stavljamo Cookies na podršku trećih sajtova?

Postoji mogućnost da postavimo Cookies na veb sajtove naših partnera koji emituju naše oglasne poruke za naš brend i/ili proizvod. Pomenuti Cookies prvenstveno služe kako bi vam se predstavio odgovarajući sadržaj, u zavisnosti od vaših interesovanja, i da bismo mogli da ocenimo naš sadržaj (uključujući i reklamne poruke).

6) Koji Cookies su postavljeni na sajtu?

Od 01.01.2014*, sledeći Cookies se koriste na sajtu:
*imena Cookies koji se koriste se ažuriraju najmanje jednom godišnje, 1. januara

"Identity" (Identitet)
Status: radni
Cilj: Identifikacija
Priroda: Funkionalnost (Obavezna)
Opis: Identifikacija posetioca kada se on/ona uloguje

"Google Analytics" (Google Analitika)
Status: radni
Cilj: Posećenost i upotreba sajta
Priroda: Performanse (po izboru)
Opis: Jedinstveni identifikator registruje svakog posetioca kroz Cookie __utma. Na taj način nijedan posetilac neće biti dva/više puta zabeležen.

"Addthis.com"
Status: radni
Cilj: Povezivanje sa društvenim mrežama
Priroda: Socijalni faktor (po izboru)
Opis: Ovaj Cookie je podešen u AddThis delu koji omogućava društvenoj mreži opciju deljenja sadržaja sa sajta

"Doubleclick.net"
Status: radni
Cilj: Evaluacija oglašavanja
Priroda: Oglašavanje (po izboru)
Opis: Ovaj Cookie služi kako bismo razumeli kako korisnici interneta reaguju na naše oglasne kampanje. Pomaže nam da razumemo i ocenimo klikove na našu oglasnu poruku kako bismo mogli da poboljšamo našu ponudu.

Cookie “basket of products” ili korpa prizvoda
Status: ne radi
Cilj: Formiranje narudžbine
Priroda: Narudžbine sa sajta (po izboru)
Opis. Ovaj Cookie se koristi kako bi se sačuvali odabrani proizvodi posetioca i omogućili stvaranje potrošačke korpe sa proizvodima tokom procesa porudžbine.

Klikom na dugme “I Refuse / Odbijam”, možete da odbijete instalaciju ponuđenih Cookies na vašem uređaju. Ipak, funkcija Cookies, koja je označena kao obavezna, ne može biti onemogućena jer su oni uslov za pretraživanje sajta.

Ja prihvatam Cookies po izboru za ovaj sajt

Ja odbijam Cookies po izboru za ovaj sajt

Pravna pitanja

Ovaj sajt je vlasnistvo kompanije L'Oréal (S.A. kapital 135.212.432 evra, rue Royale 14, 75008 Paris - RCS Paris 632 012 100, broj telefona: 01.47.56.70.00), u saradnji sa svojim odeljenjem Produits Grand Public France i svojim brendom L'Oréal Paris.

Odgovorni urednik:
Hugues Demont - Internet Direktor & CRM L'Oréal Paris International
Fabrice Guyon - Marketing Relationnel et Internet France

Realizacija: R/GA www.rga.com

L'Oréal Paris vam želi dobrodošlicu na svoj sajt (u daljem tekstu: "Sajt"), kome se moze pristupiti putem sledece URL adrese: http://www.lorealparis.rs.

Po pristupu na sajt, korisnik interneta (u daljem tekstu korisik:"Korisnik") obavezuje se da poštuje i da se ponasa kao i da je saglasan sa svim uputstvima za upotrebu koja su dole navedena : 

 1. Prava intelektualne i industrijske svojine u vezi sa ovim sajtom
 2. Licni podaci
 3. Upotreba sajta
 4. Izmena obavestenja
Prava intelektualne i industrijske svojine koja se odnose na sajt

L'Oréal Paris zadržava sva prava izmena obaveštenja sa ovog Sajta, posebno po pitanju uskladjivanja sa novim regulatornim ili zakonodavnim merama ili radi unapređenja savetodavstva na ovom Sajtu. Svaka izmena po pitanju upotrebe Sajta, će biti ubačena u ovo obaveštenje i smatraće se prihvaćenom od strane korisnika bez ikakvih rezervi. Ovi uslovi su regulisani zakonom Francuske. Francuska jurisdikcija ima teritorijalnu kompetentnost po pitanju bilo kakvog spora vezanog za ovaj Sajt.

Po pristupu na Sajt, svaki od korisnika dobija licencu koja se odnosi iskljucivo na upotrebu ovog Sajta. Ovakva licenca je ogranicena, nije ekskluzivna, i za privatnu je upotrebu, i isključivo se odnosi na Sajt. S tim u vezi, Korisnik ima pravo na pristup sajtu samo na jednom ekranu. Sajt predstavlja zaštićeno autorsko delo shodno zakonu o intelektualnoj svojini. Sajt kao i svi elementi koji ga sačinjavaju (kao što je naziv/žig, logo, fotografije, slike/crteži, tekst, video spotovi) isključiva su svojina L'Oréal-a Paris, koji ima isključivo pravo upotrebe intelektualne svojine kao i ličnih prava u vezi sa tim, ne dajući pravo na bilo kakvu licencu, niti bilo kakvo drugo pravo sem prava upotrebe Sajta, kao što ne daje ni pravo na prenos intelektualne svojine time što je predmetno pristupačan navedenim aplikacijama.

Reprodukovanje dokumenata objavljenih na sajtu je isključivo dozvoljeno za informativne svrhe i za isključivo ličnu upotrebu. Reprodukovanje Sajta bilo delimicno ili u celini, kao i bilo kojih delova koji ga sačinjavaju, na bilo kakvoj podlozi, ili u bilo kakvom obliku, za druge svrhe, a posebno komercijalne, je izričito zabranjeno. Takođe, osim pomenutog, korisniku je zabranjeno bilo kakvo drugo raspolaganje sajtom, u celini ili delimično, dakle dozvoljena je samo upotreba prema i u skladu sa predmetnim uputstvima.

Svaki zahtev za odobrenje/dozvolu treba biti poslat na sledecu adresu: L'Oréal Paris - Internet - 7 rue Touzet Gaillard - 93 588 St Ouen Cedex. Svaka nedezvoljena radnja ce biti podlozna krivicnoj kazni.

Lični podaci

L'Oréal Paris je u mogućnosti da sakuplja lične podatke o Korisniku sajta. Shodno odredbama Zakona o informatici, datotekama i slobodi, br. 78-17 od 6. januara1978. godine, izmenjenim i dopunjenim, Korisnik ima pravo pristupa, izmene, kao i brisanja svojih ličnih podataka. Da bi ispunio svoja prava, Korisnik se može obratiti elektronskim putem na adresu contact@cs.loreal.com ili putem telefona: +381 11 220 59 49.

Pod uslovom dobijanja prethodnog pristanka, L'Oréal Paris će moći da šalje Korisniku prospekte putem elektronske adrese.

Dodatno, uz prethodno odobrenje, L'Oréal Paris će moći da prenese informacije o Korisniku svojim partnerima. Postoji mogućnost da će L'Oréal Paris transferisati Vaše lične podatke van Srbije, u kom slučaju će ukoliko za tim bude postojala potreba, tražiti prethodno odobrenje nadležnih državnih organa.

Upotreba sajta

a. Upotreba sadržaja sa sajta

L'Oréal Paris se trudi da objavi sadržinu sajta i da korisnicima pruži precizne podatke. Ipak, L'Oréal Paris ne može da garantuje tačnost, preciznost ili sveobuhvatnost podataka koji postoje na sajtu, što za posledicu ima ne preuzimanje odgovornosti od strane L'Oréal Paris za sve nepravilnosti i omaške u vezi sa podacima koji se nalaze na sajtu kao i u vezi štete koja proizilazi iz nelegalnih upada trećih strana i netačne modifikacije podataka.

Za sve greške ili omaške trebalo bi obavestiti : L'Oréal Paris – Internet, na adresi- 7 rue Touzet Gaillard - 93 588 St Ouen Cedex.

b. Pristup sajtu

L'Oréal Paris se trudi da omogući pristup sajtu, bez obaveza. Navodi se da u svrhe održavanja, postavljanja i svih drugih radnji tehničkog tipa, pristup sajtu može biti onemogućen. L'Oréal Paris nije odgovoran za nemogućnost pristupanju sajtu niti za posledice po korisnika koje iz toga mogu proizići.

c. Linkovi koji su postavljeni na sajt

Linkovi koji se nalaze na sajtu mogu odvesti korisnika na sajtove različitih saradnika. Naglašava se da L'Oréal Paris nije verifikovao sve sajtove koji su eventualno povezani za njegov niti njihov sadržaj i podatke, te samim tim odbija odgovornost u vezi sadržaja, reklama, proizvoda ili usluga koje su na raspolaganju i upotrebu od strane korisnika. Pristupanje korisnika tim sajtovima, isključuje odgovornost gore pomenutog.

Za stvaranje linkova ka sajtu mora biti izdato blagovremeno pisano ovlašćenje od strane L'Oréal Paris. Svaki zahtev za odobrenje/dozvolu treba biti poslat na sledecu adresu: L'Oréal Paris - Internet - 7 rue Touzet Gaillard - 93 588 St Ouen Cede. Svaka nedozvoljena radnja ce biti podložna krivicnoj kazni.

d. Cookies

Sajt www.lorealparis.rs koristi cookies. Cookies su male datoteke koje se skladište na kompjuteru korisnika u svrhu olakšavanja navigacije po sajtu i personalizovanja usluge koja mu je predložena. Da bi ste imali koristi od skupa funkcija koji se nalaze na sajtu, preporučuje se da podesite navigator tako da prihvata cookies. Cookies sa sajta ne sadrže podatke koji omogućavaju da vas identifikuju, i osmišljeni su tako da ih samo L’Oréal Paris može koristiti. Obaveštavamo vas da možete odbiti registraciju cookies-a putem konfigurisanja vašeg kompjutera na način objašnjen na http://www.cnil.fr. sajtu

e. Upotreba saveta koji se nalaze na sajtu

Informacione dijagnostičke aplikacije na sajtu i uputstva koja sadrže savete za lepotu su stavljene na raspolaganje korisniku sajta kome su potrebni saveti za lepotu.

Stavljanje na raspolaganje ne znači prenos prava intelektualne svojine koja su vezana za aplikacije. Svaki od korisnika mora imati dozvolu za korišćenje aplikacija, koja nije ekskluzivna, i koja je za privatnu upotrebu. U tom smislu, korisniku (i) je zabranjeno da kopira ili reprodukuje sajt u celini ili delimično, putem bilo kog sredstva i u bilo kom formatu, sada i u budućnosti, (ii) da prevodi aplikaciju na drugi jezik ili narečje, (iii) ili da prilagođava aplikaciju ili da raspolaže sajtom na bilo koji drugi način osim upotrebe koja mu je dozvoljena ovim instrukcijama.

L'Oréal Paris nije odgovoran za direktne ili indirentne posledice, i/ili štetu koja može proizići iz defektnosti aplikacije ili piraterije.

Šta više, L'Oréal Paris ne preuzima odgovornost za rezultat saveta koji su dati korisniku. L'Oréal Paris ne daje nikakvu garanciju eksplicitnu ili implicitnu, i ne preuzima odgovornost za sprovođenje saveta i primenu preporučenih proizvoda. Oni su dati u smislu uputstva i moraju biti potvrđeni od strane stručnog lica. Za dodatne informacije i/ ili u slučaju da ima nekih nedoumica, korisnik se može obratiti na sledeću adresu : L'Oréal Paris - Internet - 7 rue Touzet Gaillard - 93 588 St Ouen Cedex.

Izmena obaveštenja

L'Oréal Paris zadržava mogućnost da promeni u svakom momentu ovo obaveštenje o korišćenju sajta, između ostalog da bi ispoštovali nove propise ili zakone ili da bi poboljšali korišćenje sajta od strane korisnika. Svaka promena korišćenja sajta će biti uključena u ovom zapisu i smatraće se prihvaćenom bez rezervi od strane svih korisnika koji pristupaju posle njegovog uključenja.

Ovi uslovi su regulisani francuskim zakonom. Francuska sudska nadležnost je teritorijalno kompetentna za svaki spor koji ima veze sa korišćenjem sajta.

Povelja o zaštiti privatnosti i poverljivosti ličnih podataka

U cilju zaštite ličnih podataka, želeći da uspostavi vezu poverenja sa korisnicima koji koriste internet sajt, L'Oréal Paris želi da uspostavi dokument o zaštiti privatnog života i poverljivosti ličnih podataka. Radi razumevanja povelje neophodno je definisati sledece:

 • "Sajt" : predstavlja internet sajt kojem se može pristupiti putem sledece URL adrese: http://www.lorealparis.rs,
 • "vi" predstavlja korisnika sajta,
 • "mi", "lorealparis.rs" ili "L'Oréal Paris France" predstavlja urednika sajta,
 • "povezana lica" predstavlja ona društva koja upravaljaju lorealparis.rs, ili su pod kontrolom od strane lorealparis.rs ili pod zajedničkom kontrolom lorealparis.rs i nekog drugog društva, kao i svakog fizičkog ili pravnog lica koje je u poslovnoj vezi sa lorealparis.rs sajtom.

Dodatno, da bi bili u skladu sa unapređenjima bilo tehničkim ili sa aspekta zakonodavstva, bićemo u obavezi da izmenimo povelju i stoga Vas pozivamo da je sa vremena na vreme pročitate.

Na koga se odnosi ova povelja?

lorealparis.rs želi da ima politiku transparentnost po pitanju zaštite privatnosti i podseca Vas na Vaše obaveze po tom pitanju.

Naime, smatramo da je neophodno da Vas podsetimo da će Vaši lični podaci biti tretirani sa potpunom transparentnošću, a posebno u skladu sa odredbama Zakona od 6. januara 1978, o informatičkim i drugim podacima i slobodi. .

Ova Povelja se naime obraća svim korisnicima sajta, koji imaju želju da dobiju informacije i saznaju nešto više o proizvodima i uslugama koje nudimo, kao i da učestvuju u igrama koje organizujemo.

Smatramo da imamo obavezu u pogledu korisnika našeg Sajta, i stoga se zalažemo da ne prikupljamo lične podatke bez vašeg znanja.

Koji je cilj sakupljanja ovakvih podataka od strane lorealparis.rs?

Imamo obavezu da zatražimo od Vas određeni broj podataka radi boljeg organizovanja usluga i poslovnih veza.

S tim u vezi, lorealparis.rs može doći u situaciju da zatraži od Vas lične podatke posebno: kada učestvujete u igrama na sreću, konkursima, ili promocijama u organizaciji naših partnera.

, kada popunite formular koji se nalazi na našem Sajtu,

 • kada nas obavestite o problemu u vezi sa našim sajtom ili pak u vezi sa jednom od usluga koje vam nudimo. Jasno stoji da kada nam pišete, mi čuvamo po jednu kopiju tog pisma;
 • Kada prihvatite da nam odgovorite na ankete koje mi (ili naši Partneri) organizujemo, i koje se koriste za interna proučavanja.
 • Generalno možete konstatovati da je sakupljanje ličnih podataka isključivo u svrhu našeg boljeg poznavanja Vas kao potrošaca i da se stoga adaptiramo Vašim potrebama.

  Dodatno, svaki put kad su lični podaci sakupljeni, mi se trudimo da uz njih stavimo i link koji se povezuje sa Poveljom.

  Konačno, obaveštavamo Vas da je sakupljanje ličnih podataka prethodno odobreno od strane Nacionalne komisije za informatičke podatke i slobodu shodno clanu 16 Zakona iz 6. januara 1978. godine.

  Šta su cookies i koja je njihova svrha?

  Mi se obavezujemo da ne sakupljamo podatke bez Vašeg znanja. Ipak, tokom korišćenja stranice, naš sajt prikuplja od drugih programa koje Vaš kompjuter aktivira (cookies) podatke o datumu, vremenu i stranama konekcije.

  Cookie je mala baza informatičkih podataka koja je snimljena na hard-disk Vašeg kompjutera. Ona sakuplja više informacija koje jedan internet sajt šalje Vasem internet pretrazivacu. Ona ne moze da ošteti informacije koje se nalaze na Vasem kompjuteru. .

  Cookies se posebno koriste za:

  • identifikaciju Vašeg kompjutera time Vam omogucavajući da što brže uđete na željeni sajt,
  • da Vas bolje upozna zahvaljujući Vašim navikama pretrage, učescima u igrama,
  • radi ocenjivanja broja prisutnosti na našem sajtu, jer svako posećivanje šalje po jedan cookie, i time nam pomaže u unapređenju istog. Podrazumeva se da možete sprečiti sakupljanje takve vrste informacija ako jednostavno deaktivirate tu funkciju na Vašem pretraživaču. .

  Iako je ta funkcija deaktivirana, Vi i dalje imate mogućnost pristupa sajtu ali gubite mogućnost da isti bude personalizovan za Vas.

  Da li se moji podaci prenose trećim licima?

  Princip je da se Vaši podaci koriste samo da bi Vas bolje upoznali, i da Vam stoga pošaljemo informacije shodno Vašim interesovanjima. Na taj način mi ne prenosimo nijedan od Vasih ličnih podataka , sem na osnovu Vašeg odobrenja ili u veoma specijalnim slučajevima koji su ovde navedeni:

  • za statistička proučavanja: radi boljeg upoznavanja naših internet korisnika i radi razvijanja novih partnerstava, lorealparis.rs može da uporedi sakupljene podatke, nakon brisanja njihovog identiteta, sa podacima trećih lica, a sve to radi statističkih izučavanja. Na taj način, možemo više naučiti o našim internet korisnicima i time saznati na primer koji % Vas ima izmedju toliko i toliko godina, i koji % Vas sačinjavaju žene. .
  • U slučaju da je to zakonom zahtevano ili u slučaju sudskog postupka, shodno zakonima i propisima na snazi, lorealparis.rs može otkriti Vaše lične podatke nadležnim vlastima.

  Šta su „cookies“ i čemu služe?

  Obevezujemo se da nećemo prikupljati podatke bez Vašeg znanja. Ipak, prilikom pretraživanja naš sajt samim aktiviranjem programa („cookies“) sa Vašeg sopstvenog kompjutera, prikluplja podatke, pretraživane strane, vreme konekcije

  Jedan „cookie“ je ustvari jedan mali informatički folder memorisan na hard disku Vašeg kompjutera. Liči na više podataka koje šalje Vaše pretraživač putem web sajta. Ne može oštetiti podatke koji se nalaze ne Vašem kompjuteru.

  „Cookies“ su prvenstveno korisni zbog:

  • identifikovanja Vašeg kompjutera kako bi kasnije imali brži i lakši pristup informacijama koje želite da konsultujete;
  • boljeg poznavanje Vas kao posetioca našeg sajta,Vašeg pretraživanja, navika, učestvovanja u određenim akcijama;
  • procenjivanja skupa onih koji posećuju naš sajt jer svako ko pretražuje naš sajt dobije jedan „cookie“ koji nam kasnije omogućava procenu svih koji posećuju sajt i na taj način smo u mogućnosti da obogatimo i učinimo jačim naš odnos.

  Naravno, možete sprečiti prikupljanje informacija tako što ćete deaktivirati ovu funkciju na Vašem pretraživaču. I čak dok je ova funkcija deaktivirana, imate mogućnost da pristupite našem sajtu ali gubite mogućnost dobijanja personalizovanih poruka od strane sajta.

  Da li moje informacijekoirste treća lica?

  U principu, koristimo Vaše podatke kako bismo vas bolje upoznali,na primer da bismo Vas obavestili o onome što Vas interesuje.Takođe, ne otkrivamo nijedan od Vaših ličnih podataka, osim u slučaju Vašeg odobrenja ili dole navedenim slučajevima:

  • u slučaju statističkih istraživanja: kako bismo saznali više o onima koji posećuju naš sajt i kako bismo mogli sa njima da razvijemo partnerski odnos, lorealparis.fr takođe može doći u situaciju da približi sakupljene lične informacije (predhodno anonimne), sa podacima trećih osoba a sve u cilju statističkih istraživanja. Možemo takođe saznati više o posetiocima našeg sajta, kao na primer saznati koji …% vas imaju između…i… godine ili koji…% su žene.
  • u slučaju zakonske obaveze i/ili po sudskom zahtevu: da bi bili u skladu sa zakonom i pravilima, lorealparis.fr može doći u situaciju da otkrije kompetentnim prestavnicima zakona Vaše lične podatke.

  Koja prava polažem na lične podatke koji me se tiču?

  Osnovna prava kojima raspolažete su definisana Zakonom o "Informatičkim podacima i slobodi" od 6 januara 1978. godine. .

  Shodno navedenom Zakonu, imate pravo pristupa, izmene i brisanja podataka koji se odnose na Vas. Između ostalog, imate i pravo zabrane prenošenja Vaših podataka našim poslovnim partnerima. Na taj način,

  • ako želtite da imate pristup i da izmenite neke od Vaših podataka, dovoljno je da se priključite na Vaš korisnički profil koji se nalazi na našem sajtu putem imena i lozinke koji su vam dodeljeni tokom prijavljivanja na naš sajt. U slučaju da ste zaboravili Vašu lozinku, možete je ponovo dobiti ako kliknete ovde.
  • Ukoliko želite da izbrišete svoje lične podatke koje je sakupio lorealparis.rs, možete to uraditi na sajtu L'Oréal Paris ili pisanjem na sledecu adresu :
   Fabrice Guyon
   L'Oréal Paris France
   7, rue Touzet
   93400 Saint Ouen

  Kako se boriti protiv nezakonite upotrebe mojih podataka?

  Vi jedini imate odgovornost nad upotrebom Vašeg korisničkog imena i lozinke. Mi vam savetujemo da nikada ne delite iste kao i da uvek zatvorite prozorčic sa nasim sajtom nakon koričćenja istog. Imajte u vidu da vas lorealparis.rs neće nikada pitati za lozinku putem telefona ili e-mail-a. Ako morate da promenite Vaš kompjuter, trebalo bi da promenite i Vašu lozinku.

  Predstavite se

  Već prijavljen(a)? Predstavite se u polju dole:

  Newsletter

  Hvala

  Zaboravili ste lozinku

  Molimo Vas da unesete svoju e-mail adresu

  Pošalji prijatelju/prijateljici

  Dostavljene e-mail adrese biće korišćene samo za slanje traženog artikla i neće biti sačuvane.

  Pošaljite

  Prijavite se na newsletter

  Prijavite se da biste mogli da dobijate newsletter od l'Oréal Paris : mnoštvo informacija o tendencijama ove sezone i novim proizvodima o kojima se govori, sa bonusom za specijalnu ponudu, promocijama za ulepšavanje, savetima stručnjaka i mnogim drugim iznenađenjima !

  Je m'inscris

  Da prekinete pretplatu na
  Newsletter L'Oréal Paris, kliknite ovde.

  Mogu li da budem Vaš vodič?